Øget gennemsigtighed i Forsyningstilsynets indtægtsgrundlag

27-08-2021

Forsyningstilsynet har øget gennemsigtigheden og sikret bedre overblik i organisationens gebyrindtægter, der i 2020 samlet beløb sig til 81,4 mio. kr. Det nye overblik omfatter bedre beskrivelser af de fem typer af gebyrer, som opkræves hos el-gas- og varmevirksomhederne og i sidste ende forbrugerne, og af hvad indtægterne går til. Det fremgår af tilsynets årsberetning for 2020, som er offentliggjort i dag.

”Det er været efterspurgt fra branchen, at vi blev mere gennemsigtige både om vores gebyropkrævninger, og hvordan vi bruger indtægterne. Det er det som vi leverer på med årsberetningen for 2020” siger Forsyningstilsynets direktør, Carsten Smidt.

Indtægter og kerneopgaver
I en ny figur over fordelingen af indtægter på Forsyningstilsynets fem kerneopgaver, fremgår det at 85,8 pct. af tilsynets ressourcer går til løsning af driftsopgaver forbundet med tilsyn, godkendelser og fastsættelse af indtægtsrammer og effektiviseringskrav på el- og gasområdet (økonomisk regulering). Resten fordeler sig med henholdsvis 5,9 pct. til tilsynets internationale arbejde og 8,2 pct. til analyser og overvågning.

                 

Nye enklere vurderinger af varmeværkers indskudskapital
Det fremgår ligeledes af årsberetningen, hvordan Forsyningstilsynet ved udgangen af 2020 kunne notere sig en enklere og mere rettidig sagsbehandling på et af varmesektorens mest komplicerede og tunge sagsområder. Det handler om, hvor meget der må opkræves hos forbrugerne til forrentning af et varmeværks såkaldte indskudskapital. Sagsbehandlingen er kommet i gled på baggrund af en ekstraordinær indsats for at nedbringe nogle historiske sagspukler, og efter at virksomhederne har fået opbygget fortrolighed med nogle nye enklere regler på området fra 2017.

Fokus på grøn omstilling
Forsyningstilsynets arbejde blev i 2020 ligeledes præget af bidrag til en række nye regler om bl.a. økonomisk regulering af Energinet, det nye distributionsselskab for gas Evida og på området for elhandel. Endelig stod den grønne omstilling også centralt i flere af Forsyningstilsynets sager. Det gjaldt især muligheder inden for rammerne af den økonomiske regulering og arbejdet med fleksibelt elforbrug.

”Hvor det fleksible elforbrug på den ene side fremmes gennem nye intelligente teknologier, er det mindst lige så vigtigt, at de regulatoriske rammer for den øgede fleksibilitet kommer på plads,” lyder det fra Carsten Smidt.

Nye rammer for den økonomiske regulering
En nedbringelse af en sagspukkel om justering af indtægtsrammer på baggrund af en ny økonomisk regulering af elforsyningsvirksomhederne, befinder sig også blandt Forsyningstilsynets mest markante indsatser i løbet af 2020. Rammerne for hvor meget netvirksomhederne måtte opkræve hos forbrugerne i 2019 endte på i alt 5,9 mia. kr.   

Find den nye årsberetning her.

Kontakt Jacob Klok, kommunikationsrådgiver, på tlf.: 4171 5360.