Nye krav til netvirksomhederne giver besparelser hos forbrugerne

17-12-2021

Forsyningstilsynet har truffet afgørelser om de effektiviseringskrav, som hver enkelt af de danske netvirksomheder skal opfylde for 2022.

Forsyningstilsynet offentliggjorde den 17. december 2021 afgørelser om de effektiviseringskrav, som hver enkelt af de danske netvirksomheder skal opfylde for 2022. Lægger man alle de individuelle effektiviseringskrav for 2022 år sammen, er der tale om en samlet besparelse på de danske husholdninger og virksomhederes elregninger på i alt 40 mio. kr. Hertil kommer et generelt krav om, at alle selskaberne skal effektivisere sig.

Netvirksomhedernes opgave er at transportere elektricitet via elnettet fra producenterne ud til de enkelte elforbrugere. Netvirksomhederne er naturlige monopoler, og det enkelte selskab har fået eneret til at transportere el i et geografisk område. Omkostningerne til transporten af el bliver dækket gennem opkrævning af en særlig post på forbrugernes elregning. Virksomhederne er dermed ikke udsat for den konkurrence, som for andre virksomheder fører til mere effektiv drift, lavere priser og bedre kvalitet af deres produkter.

For at tilskynde virksomhederne til hele tiden at blive mere effektive sætter Forsyningstilsynet en øvre grænse for, hvor meget virksomhederne hver især på opkræve hos forbrugerne. Grænsen afspejler bl.a. det generelle effektiviseringskrav, og de individuelle effektiviseringskrav. De individuelle effektiviseringskrav finder man med en såkaldt benchmarking af økonomisk effektivitet. Med benchmarkingen beregner man, hvor effektive selskaberne er i forhold til hinanden. Jo mindre effektivt et selskab er, jo større individuelt effektiviseringskrav pålægges det. Effektiviseringskravene betyder, at selskaberne skal reducere forbrugernes betaling for transporten af el, og disse krav er således 40 mio. kr. i 2022.

Hvor kan man se de individuelle afgørelser?
Afgørelserne for de enkelte netvirksomheder er offentliggjort her på Forsynignstilsynets hjemmeside. Alle afgørelserne kan tilgås via den fil, der ligger vedhæftet her i nyheden under 'Hent filer'.