Energinet og TenneT’s monitoreringsrapport 2019

09-02-2021

Forsyningstilsynet har sammen med den tyske regulator, Bundesnetzagentur, vurderet Energinet og TenneT’s monitoreringsrapport for kalenderåret 2019 vedr. den dansk-tyske aftale (såkaldt ”Joint Declaration”).

Det er denne aftale, som siden 2017 har øget day-ahead kapaciteten i elmarkedet mellem DK1 og DE.

DUR og BNetzA er enige om, at den særlige modhandelsmodel har været omkostningseffektiv i 2019 og at modellen gennem hele tiden har leveret det ønskede volumen af nedregulering, hvilket er tilfredsstillende. Dog bemærker DUR og BNetzA, at modhandel er steget til et niveau, som ikke var forudset, da aftalen blev indgået i 2017.

TSO'ernes rapportering er bredt set også tilfredsstillende.  Det præciseres, at regulatorerne ønsker en beskrivelse af  virkningen af netudviklingen på den forventede evne til at transportere fysisk kraft ved DK1-DE-grænsen. Forstået som faktisk handelskapacitet, ikke teknisk kapacitet på enkeltledninger.

På grund af TenneT-forpligtelser er BNetzA og DUR også af den opfattelse, at der ikke er nogen grund til at indlede en proces, hvor årsagerne til at evt. overskridelse af omkostningsbegrænsningerne analyseres.

TSO’ernes rapport kan tilgås her

Regulatorernes vurdering kan tilgås her