Revideret prisstatistik – stagnation i fjernvarmepriserne

02-02-2021

Prisstatikken for varme for august 2020 er blevet revideret i forhold til den tidligere offentliggjorte statistik den 7. december 2020. Hvor vores tidligere offentliggjorte statistik viste en stigning fra august 2019 til august 2020 på 1,7 pct., viser den reviderede statistik en stagnation i de gennemsnitlige priser.

Baggrunden for revisionen var en beklagelig fejl i statistikken som følge af forkerte oplysninger i de indberettede tal for fjernvarmeselskabernes såkaldte årssalg. Det er de tal, som vi benytter i beregningen af den vægtede gennemsnitlige fjernvarmepris.

Vi har nu som led i vores løbende validering af statistikken gennemgået selskabernes indberetninger af årssalget for august 2020 med henblik på at forbedre datakvaliteten. Det skal bemærkes, at de indberettede årssalg og dermed de beregnede gennemsnitspriser for tidligere år fortsat vil være behæftet med usikkerhed, og opgjorte udviklinger i gennemsnitspriserne skal derfor anvendes med forsigtighed.

De enkelte selskabers priser er i al væsentlighed ikke ændret i forhold til offentliggørelsen den 7. december 2020, og den reviderede prisstatistik viser således uændret, at 149 selskaber har sat prisen ned i perioden. Til gengæld har 110 selskaber sat prisen op. Den reviderede statistik viser også, at den gennemsnitlige varmepris for et standardhus på 130 kvm med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh samlet over en længere periode fra december 2013 til august 2020 er faldet. I december 2013 var gennemsnitsprisen 13.882 kr., mens den pr. august 2020 var 12.907 kr. Det svarer til et prisfald på 7 pct. opgjort i løbende priser.

Statistikken viser endelig stadig, at der fortsat er markante forskelle i fjernvarmeprisen mellem selskaberne. Prisen for opvarmning af et 130 kvm standardhus varierer således uændret fra 6.150 kr. til 25.893 kr. årligt.

Statistikken kan findes her 

Kontakt: Jacob Klok, Kommunikationskonsulent, tlf 41 71 53 60: jakl@forsyningstilsynet.dk