Netvirksomheden Nord Energi Net A/S har betalt for meget for energibesparelser

04-01-2021

Nord Energi Net A/S har betalt ca. 2.5 mio. kr. for meget for energispareprojekter i 2017. Det er konklusionen på et tilsyn, som Forsyningstilsynet har gennemført som led i en større stikprøvekontrol af net- og distributionsvirksomheders energispareaftaler.

”Der er tale om en forholdsvis markant afgørelse inden for vores kontrol af, at aftaler mellem interesseforbundne virksomheder indgås på markedsmæssige vilkår,” siger direktør i Forsyningstilsynet, Carsten Smidt, i forbindelse med offentliggørelsen.  
 
Forsyningstilsynet opfatter rammeaftalen mellem det naturlige monopol Nord Energi Net A/S og den kommercielle virksomhed Eniig Energi A/S, for at være en såkaldt interesseforbunden transaktion. Denne opfattelse er baseret på, at de to virksomheder er hhv. helt og delvist ejet af Nord Energi a.m.b.a. Virksomhederne har derfor en egen og fælles interesse i at indgå aftaler på ikke-markedsmæssige vilkår. Mere specifikt vil en for høj pris i forhold til markedsprisen uberettiget overføre midler fra den regulerede monopolvirksomhed Nord Energi Net A/S til den kommercielle virksomhed Eniig Energi A/S.
 
Hvis en netvirksomhed ikke selv kan eller vil dokumentere, at priser i en interesseforbunden transaktion er baseret på markedsmæssige vilkår, er Forsyningstilsynet nødt til at skønne en markedspris. Det er sket i den konkrete sag.
 
Kontakt: Jacob Klok, Kommunikationskonsulent, tlf. 41 71 53 60

Find afgørelsen her

Fakta: Forsyningstilsynet

Forsyningstilsynet har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018