Revidering af prisstatistik

14-01-2021

Forsyningstilsynet udsendte den 7. december statistik baseret på fjernvarmevirksomheders indberettede varmepriser opgjort pr. august 2020.

Prisstatistikken angiver både priserne hos enkelte virksomheder samt vægtede og uvægtede gennemsnit. Vi har efterfølgende konstateret, at det anmeldte tilgængelige data for mindst en af varmevirksomhederne har været fejlbehæftet, og at det desværre har givet anledning til en forkert beregning fra vores side af det vægtede gennemsnit i den offentliggjorte statistik. For at minimere risikoen for lignende fejl fremadrettet, har vi igangsat en udvidet validering af det samlede datagrundlag, som er baseret på varmeselskabernes indberetninger. Vi forventer at kunne offentliggøre en ny revideret statistik ultimo januar.


Yderligere oplysninger: Jacob Klok: 4171 5360; jakl@forsyningstilsynet.dk