Vejledende udtalelse om indregning af grøn energi i varmepriserne

22-01-2021

Varmeselskaber har mulighed for at indregne nødvendige omkostninger til erhvervelse af fysisk grøn energi i deres varmepriser.

De nuværende regler giver derimod ikke selskaberne ret til at indregne omkostninger til eksempelvis el- og biogascertifikater. Sådan lyder konklusionen på en vurdering af den relevante lovgivning på varmeforsyningsområdet, som Forsyningstilsynet har foretaget med henblik på at vejlede branchen i spørgsmålet.

I forbindelse med den nye vejledende udtalelse har Forsyningstilsynet sendt et brev til Klima-, energi- og forsyningsministeren for at gøre opmærksom på en mulighed i varmeforsyningsloven for, at ministeren kan fastsætte nærmere regler om fjernvarmeselskabernes indregning af grønne omkostninger i varmepriserne.

Kontakt: Jacob Klok, Kommunikationskonsulent, tlf. 41 71 53 60