Høring af udkast til afgørelse om godkendelse af Nord Pool EMCO’s udgifter til den europæiske markedskobling

13-07-2021

Nord Pool European Market Coupling Operator (Nord Pool EMCO) ansøgte Forsyningstilsynet den 30.juli 2019 om dækning af udgifter til at oprette og ændre day-ahead og intraday-markedskoblingerne for 2017 via de danske nettariffer.

Forsyningstilsynet har udarbejdet et udkast til afgørelse. Yderligere information og udkastet til afgørelse, samt bilag kan findes her.

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede i at indsende bemærkninger senest den 10. august 2021, kl. 17.00 pr. e-mail til post@forsyningstilsynet.dk med kopi til Jakob Hanch-Hansen Espen jhhe@forsyningstilsynet.dk.

Høringssvar bedes venligst angive Forsyningstilsynets journalnummer 19/04085.