Høring over Evidas metode for fastlæggelse af distributionstariffer

07-07-2021

Den 22. september 2020 anmeldte Evida en metode for fastlæggelse af distributionstariffer. Den 1. oktober 2020 anmeldte Evida en ny metode for fastlæggelse af distributionstariffer, som afløste den tidligere metodeanmeldelse. Forsyningstilsynet skal anmode eventuelle interesserede markedsaktører om at indsende bemærkninger til anmeldelsen senest onsdag den 18. august 2021.