Ni ud af 15 elhandlere levede op til oplysningsregler

01-07-2021

Ni elhandlere levede op til gældende regler om, at der skal være overensstemmelse mellem pris- og produktoplysninger på deres respektive hjemmesider og de oplysninger, som de har indberettet til prissammenligningsportalen Elpris.dk.

Sådan lyder resultatet af en stikprøvekontrol af 15 ud af Danmarks 42 elhandleres overholdelse af reglerne om tilstrækkelige oplysninger om priser og produkter, som Forsyningstilsynet offentliggør i dag. Forsyningstilsynet har omvendt konstateret overtrædelser hos seks elhandlere.

”Det er vigtigt for elmarkedets funkti­on, at forbrugerne kan have tillid til, at oplysningerne på elpris.dk og på elhandlernes egne hjemmesider er retvisende. Det er for at sikre dette, at vi gennemfører stikprøvekontroller,” siger Forsyningstilsynets direktør Carsten Smidt i forbindelse med offentliggørelsen.

Hvor de fem elhandlere fik påtaler efter at have bragt oplysningerne i orden, har Forsyningstilsynet meddelt en elhandler et påbud om straks at sikre overensstemmelse mellem oplysningerne på elpris.dk og virksomhedens hjemmeside.

Find afrapportering fra stikprøvekontrollen her

Kontakt: Jacob Klok, Kommunikationskonsulent, tlf 41 71 53 60:

jakl@forsyningstilsynet.dk