Ny visualisering af nøgletal på myndigheders fællesportal

08-06-2021

I december 2020 lancerede Energistyrelsen sammen med Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Forsyningstilsynet, Forsyningssekretariatet og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet den nye hjemmeside forsyningsdataportal.dk, som sammenstiller data om forsyningssektoren fra de pågældende myndigheder.

Som noget nyt, har Forsyningstilsynet i samarbejde med Forsyningssekretariatet udviklet et såkaldt dashboard for økonomiske nøgletal, der ved hjælp af visualisering gør data om eldistribution og vandforsyning mere tilgængelig for brugerne.

Det nye dashboard kan findes under menuen ”Figurer og tal” på hjemmesiden. Der er samtidig tilføjet data for økonomiske nøgletal for eldistribution for reguleringsåret 2019.

Find den fælles dataportal, forsyningsdataportal.dk, her

Kontakt

Josefine Lund Torrence: jolt@forsyningstilsynet.dk

Josephine Kondrup Jensen: jkje@forsyningstilsynet.dk