Verdo Varme A/S og Verdo Produktion A/S må opkræve 447,8 mio. kr. mindre fra deres kunder som følge af en korrektion af for højt angivne anlægssummer

30-06-2021

Forsyningsvirksomhederne Verdo Varme A/S og Verdo Produktion A/S har handlet i strid med varmeforsyningsloven ved indberetningen af anlægssummer til Forsyningstilsynet i perioderne 2000-2018 (Verdo Varme) og 2010 -2018 (Verdo Produktion).

Sådan lyder vurderingen i to nye afgørelser, som Forsyningstilsynet offentliggør i dag. I afgørelserne får selskaberne påtaler for siden 2000 (Verdo Varme) og siden 2010 (Verdo Produktion) at basere deres anlægssummer på for høje værdier. Anlægssummerne har således oversteget de reelt konstaterede anskaffelsesværdier og dermed skabt et for stort grundlag for de afskrivninger, som de to selskaber har ret til at opkræve hos deres kunder via varmepriserne.

Afgørelserne indebærer, at fjernvarmekunderne hos Verdo Varme og Verdo Produktion umiddelbart vil blive opkrævet henholdsvis 345,3 mio. kr. og 102,8 mio. kr. mindre i de kommende år. Da Verdo Varme køber varmeproduktion af Verdo Produktion, vil besparelsen på 102,8 mio. kr. ligeledes komme Verdo Varmes kunder til gode.

Find afgørelserne i vores afgørelsesdatabase.

Kontakt Jacob Klok, kommunikationsrådgiver, på tlf.: 4171 5360