Forsyningstilsynet uenig i ny svensk fritagelse for kapacitetskrav

30-11-2021

Forsyningstilsynet har i et høringssvar udtrykt uenighed med et svensk ønske om en tredje fritagelse fra et EU-krav om, at alle lande skal stille mindst 70 pct. kapacitet til rådighed på deres elnet for transmission på tværs af landegrænserne.

Tredje år i træk
Det er tredje år i træk, at Sveriges systemansvarlige virksomhed, Svenska Kraftnät, ønsker en fritagelse. Det sker med en begrundelse om, at der ikke er tilstrækkelig med modhandelsressourcer tilgængelig for Svenska Kraftnät.

Indført med EU’s grønne energipakke
Det såkaldte 70-procentkrav blev indført med EU’s grønne energipakke i 2019 og har til hensigt at sikre, at EU’s indre energimarked fungerer til fordel for sikker, bæredygtig, konkurrencedygtig og billig elforsyning. EU-landenes systemansvarlige virksomheder kan ifølge reglerne søge om fritagelse fra 70-procentskravet for et år ad gangen, hvis det er nødvendigt for at opretholde driftssikkerheden.

Samme begrundelse

Efter at have søgt og fået godkendt fritagelser for både 2020 og 2021, har Svenska Kraftnät nu søgt Sveriges tilsynsmyndighed, Energimarknadsinspektionen, om en tredje fritagelse for 2022. Det er sket med samme begrundelse som for de to forrige år. Det er den fritagelse, som Forsyningstilsynet nu udtrykker uenighed med i et høringssvar til den svenske myndighed.

Tre danske hovedargumenter
Forsyningstilsynet bemærker i høringssvaret bl.a., at der juridisk kan rejses tvivl om, at samme forudsigelige årsag kan give anledning til fritagelse fra 70-procentskravet i mere end to år. Desuden finder Forsyningstilsynet, at Svenska Kraftnät ikke i tilstrækkelig grad har taget initiativ til at finde løsninger på de problemer, der danner grundlag for den nye ansøgning om fritagelse. Forsyningstilsynet bemærker, at det allerede i 2019 og 2020 opfordrede Svenska Kraftnät til at undersøge mulighederne for mere modhandel. Forsyningstilsynet kan ikke se, at Svenska Kraftnät har anvendt modhandel mere systematisk siden da. Endelig kan Forsyningstilsynet konstatere, at transmissionskapaciteten på grænsen mellem Jylland og Sverige er faldet sammenlignet med 2021.

Mulig videre behandling i ACER
Hvorvidt Svenska Kraftnät skal have en ny fritagelse er i første omgang op til Energimarknadsinspektionen, hvis vurdering bl.a. vil inddrage de høringssvar, som bl.a. Forsyningstilsynet har afgivet. Finder den svenske myndighed, at Svenska Kraftnät trods den udtrykte uenighed skal have en fritagelse, går sagen til videre behandling i Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER). Her skal de 27 nationale reguleringsmyndigheder i repræsentantskabet (Board of Regulators) godkende ACER’s afgørelse.

Læs eventuelt mere om Forsyningstilsynets arbejde med håndhævelse af EU’s regler for transmissionskapacitet i tilsynets årsberetning 2019 afsnit 8.3:

https://forsyningstilsynet.dk/om-os/%C3%A5rsrapporter-og-beretninger

Svenska Kraftnäts anmodning og Forsyningstilsynets høringssvar kan findes til højre på denne side

Kontakt Jacob Klok, kommunikationsrådgiver, på tlf.: 4171 5360.