Høring vedr. Energinets metode for levering af kapacitetsreserver fra fluktuerende vedvarende energikilder

23-11-2021

Forsyningstilsynet har udarbejdet et udkast til afgørelse vedrørende Energinets metode for levering af kapacitetsreserver fra fluktuerende vedvarende energikilder.

Forsyningstilsynet anmoder eventuelle interesserede i at indsende bemærkninger til anmeldelsen til Forsyningstilsynet senest den 7. december 2021.

Du kan læse mere om høringen her.