Nordisk seminar om international elhandel og transmission

09-11-2021

Forsyningstilsynet afholder i samarbejde med de andre nordiske energiregulatorer et seminar med fokus udviklingen på det internationale engrosmarked for el og transmission.

Blandt emnerne er

  • kapacitetsberegningsmetoden i Norden
  • den kommende ændring af EU-forordningen om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger (CACM-forordningen)
  • kapacitet på overførselsforbindelserne
  • etableringen af et regionalt koordineringscenter i Norden

På mødet vil der være oplæg ved de nordiske transmissionssystemoperatører, elbørser, repræsentanter for markedsaktører og de nordiske energiregulatorer.

Mødet afholdes virtuelt den 19. november, kl. 09.30-13.00.

Vi håber på et spændende seminar med gode diskussioner og spørgsmål.

Via dette link kan du læse mere om mødet og om tilmelding: http://www.nordicenergyregulators.org/2021/11/nordreg-seminar-on-wholesale-and-transmission-developments-on-19-november-2021/