Tillykke til vores nye regulator-ph.d.

05-10-2021

Kan nye aftalebaserede modeller for regulering af monopolselskaber give ydelser, der stemmer bedre overens med forbrugernes ønsker?

Sådan lyder et af flere spørgsmål, som den nyudklækkede ph.d. Anita Eskesen finder nye svar på i hendes afhandling ”Essays on Utility Regulation: Evaluating Negotiation-Based Approaches in the Context of Danish Utility Regulation” fra Økonomisk Institut på CBS under vejledning af Peter Bogetoft og Thorbjørn Nejsum.

Forsyningstilsynet har sammen med Energistyrelsen og Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets Departement finansieret Anita Eskesens ph.d.-uddannelse.

”Vi er rigtig glade for at have Anita til at gøre os klogere på det helt særlige og meget specialiserede felt, som regulering af energisektorens monopolvirksomheder udgør inden for den økonomiske videnskab. I løbet af hendes studier og nu med hendes afhandling,” siger Forsyningstilsynets direktør, Carsten Smidt.

Og kan de nye aftalebaserede modeller for regulering af monopolselskaber så give ydelser, der stemmer bedre overens med forbrugernes ønsker? Svaret i Anita Eskesens afhandling er ja, men også at en indførelse af de nye modeller kan give risiko for stigende forbrugerpriser.

Anita Eskesens afhandling kan findes her: https://research.cbs.dk/en/publications/essays-on-utility-regulation-evaluating-negotiation-based-approac