Energiklagenævnet blåstempler Forsyningstilsynets effektivitetskrav

09-09-2021

Energiklagenævnet har afgjort, at den metode, som Forsyningstilsynet har udviklet til beregning af effektivitetskrav til elnetvirksomhederne er lovlig og saglig og derfor ikke kan tilsidesættes. Der er tale om en såkaldt benchmarkingmetode, som er baseret på at sammenligne de enkelte netvirksomheders økonomiske effektivitet.

Energiklagenævnets afgørelse er truffet på baggrund af en klage over benchmarkingmetoden rejst af netvirksomhedernes brancheorganisation, Dansk Energi. Med Energiklagenævnets afgørelse er der nu grønt lys for, at Forsyningstilsynet kan anvende metoden i forbindelse med udmeldinger af effektivitetskrav.

Dansk Energis klage for Energiklagenævnet omhandlede ligeledes en dispensation, som Energistyrelsen havde givet Forsyningstilsynet, til at udmelde de individuelle effektivitetskrav for 2019, efter den 31. december 2018. Energiklagenævnet vurderer her, at den pågældende dispensation er ugyldig. Det har den umiddelbare virkning, at Forsyningstilsynets afgørelser om individuelle effektivitetskrav for 2019 ophæves. Forsyningstilsynet er nu i færd med at vurdere omfanget og konsekvensen af denne del af Energiklagenævnets afgørelse i forhold til effektivitetskravene.

Energiklagenævnets afgørelse vil blive gjort tilgængelig her: ekn.naevneneshus.dk

Kontakt: Kommunikationsrådgiver Jacob Klok, tlf.: 4171 5360