Forsyningstilsynet beretter EU om et ekstraordinært år

09-09-2021

Forsyningstilsynet publicerer "National Report" for 2020

Etablering af nye kontorer i Frederiksværk, Covid-19-hjemsendelse og oprettelse af tre helt nye centre for henholdsvis analyse, udvikling af ny regulering og net- og tariftilsyn. 2020 har på denne baggrund været et ekstraordinært år, som Forsyningstilsynet beretter om i organisationens årlige National Report til EU-Kommissionen og Rådet for europæiske energiregulatorer (CEER), som er blevet offentliggjort i dag.

Grænseoverskridende el- og gashandel

Ud over ekstraordinære begivenheder som ovenstående, beskæftiger National Report sig med de grænseoverskridende el- og gasmarkeder. Rapporten redegør også for, hvordan Forsyningstilsynet sikrer, at de danske markeder er konkurrencedygtige og effektive, og overholder krav om bl.a. unbundling, markedsmæssighed og forbrugerbeskyttelse. National Report beskriver endelig også, hvordan Forsyningstilsynet deltager i arbejdet for international koordination. National Report beskriver også det sidste års udvikling på el- og gasmarkederne for hhv. detail- og engrosmarkedet.

Find National Report 2020 her

Kontakt: Kommunikationsrådgiver Jacob Klok, tlf.: 4171 5360