Elprisens andel af den samlede elregning vokser

28-08-2022

Prisen for el ude hos de danske husholdninger og mindre virksomheder fortsatte med at stige i 2. kvartal 2022. Det samme gjorde den andel, som den rene elpris udgør af forbrugernes samlede elregning. Det fremgår af den nye kvartalsstatistik for udviklingen i forbrugerpriserne for el, som Forsyningstilsynet netop har offentliggjort.

Ifølge statistikken steg forbrugerpriserne med knap 11 pct. fra 1. kvartal til 2. kvartal 2022. Det betyder, at der nu samlet er tale om en stigning på ca. 64 pct. siden 2. kvartal 2021.

”Prisstigningerne giver indtryk af en varig opadgående trend, som gør det vigtigere end nogensinde at være opmærksom på, hvor man kan spare på strømforbruget,” siger direktør i Forsyningstilsynet, Carsten Smidt. Han peger herudover på forbrugernes mulighed for at tjekke, om det nu også er de bedste vilkår, som de får tilbudt af deres nuværende elselskab ved hjælp af Forsyningstilsynets prissammenligningsportal elpris.dk.

Fortsat markante prisstigninger på el i 2. kvartal 2022

Grafen viser udviklingen i den samlede elpris fra april 2021 til juni 2022. Prisen er i perioden steget kraftigt fra 216,6 øre per kilowattime til 352,9 øre per kilowattime.

Kilde: Forsyningstilsynet.


 

Kvartalsstatistikken viser endvidere, at den rene elpris udgjorde ca. 43 pct. af den gennemsnitlige pris i 2. kvartal af 2022. Dette er en stigning på 24 procentpoint fra 2. kvartal 2021, hvor den udgjorde ca. 19 pct. Ud over elprisen består den samlede regning også af abonnementsbetaling, betaling til netselskab og Energinet samt elafgift og moms. Disse elementer har udviklet sig stabilt i perioden.

Find Forsyningstilsynets nye statistik via dette link.

Kontakt Jacob Klok, kommunikationsrådgiver, på tlf.: 4171 5360.