Forsyningstilsynet afviser klage over transporttarif

04-02-2022

Forsyningstilsynet har afvist en klage fra virksomheden Noreco Oil Denmark A/S over de tariffer, som Ørsted kræver for transport af naturgas i Nordsøen via det såkaldte opstrømsanlæg Tyra-Nybro.

Klagen vedrører specifikt indholdet af en gassalgsaftale, hvori tarifferne indgår. Afvisningen skyldes, at der med klagen ikke forekommer en tvist, som er omfattet af Forsyningstilsynets myndighedskompetence.

Forsyningstilsynet har efter bekendtgørelse om adgang til opstrømsrørledningsnet og til opstrømsanlæg kompetence til at tage stilling i tvister, som måtte opstå i forbindelse med forhandlinger om adgang til opstrømssystemet. Forsyningstilsynet finder ikke at der foreligger en sådan tvist i den pågældende sag.

Afgørelsen kan læses her.