Forsyningstilsynet godkender etablering af en fælles markedszone

17-02-2022

Forsyningstilsynet godkender Energinets anmeldelse om etablering af en fælles markedszone af den af den 15. september 2021.

Forsyningstilsynet har godkendt en anmeldt metodeændring af den 15. september 2021 fra den danske transmissionsoperatør - Energinet - vedrørende en fælles markedszone.

Baggrunden for anmeldelsen er de ændringer af det danske gasmarked, der følger af gennemførelsen af Baltic Pipe Projektet. Baltic Pipe Projektet medfører, at gassystemerne i Norge, Danmark og Polen forbindes. Den fælles markedszone skal etableres for den del af Baltic Pipe, som forbinder det norske gassystem med det danske transmissionssystem. Metoden vil derved udgøre et tillæg til den gældende danske markedsmodel, hvorefter netbrugere får mulighed for at købe transportadgang til opstrøm og transmission som ét produkt med én tarif. Forsyningstilsynet vil i løbet af foråret 2022 tage stilling til spørgsmålet om uniforme tariffer, som led i en anmeldelse af ny metode for tariffer.

Forsyningstilsynet vil i forlængelse af godkendelsen, og som led i sine tilsynsopgaver anmode Energinet om at indsende dokumentation for:

  1. At Energinet ved udøvelsen af aktiviteterne overholder kravet
    om regnskabsmæssig adskillelse.
  2. At den ved metoden forudsatte Rådighedsaftale indgås på
    markedsmæssige vilkår.
  3. At prissætningen i Rådighedsaftalen alene omfatter nødvendige
    omkostninger ved effektiv drift og nødvendig forrentning af kapital.

Forsyningstilsynet vil på baggrund af afrapporteringen vurdere den konkrete anvendelse af den anmeldte metode.

Kontakt Jacob Klok, kommunikationsrådgiver, på tlf.: 4171 5360.

Klik her for at læse mere om Forsyningstilsynets afgørelse.