Flere overskudsvarmeleverandører fritages for at anmelde priser mv. til Forsyningstilsynet

21-01-2022

Folketinget vedtog december 2021 nye regler for bl.a. virksomheders anmeldelse af priser m.v. for overskudsvarme.

De nye regler trådte i kraft 1. januar 2022 og betyder bl.a., at flere virksomheder, der leverer overskudsvarme, fritages for pligten til at skulle anmelde priser m.v. til Forsyningstilsynet.

Nogle overskudsvarmeleverandører er blevet fritaget fra anmeldelsespligten allerede fra 1. januar 2022, mens andre bliver fritaget fra 1. januar 2024. Hvornår overskudsvarmeleverandøren fritages afhænger af virksomhedens kapacitet samt datoen for indgåelse af aftalen om levering af overskudsvarmen.

Forsyningstilsynet har udarbejdet en oversigt over anmeldelsespligten af overskudsvarmeleverancer efter de nye regler. Oversigten kan findes her på siden under 'Hent filer'.

Yderligere information kan fås ved at kontakte Søren Asbjørn Christensen Stenbøg, specialkonsulent, på telefon: 2948 8110, eller på mail: sste@forsyningstilsynet.dk.