Grønt tryk på Forsyningstilsynets nye arbejdsplan

10-01-2022

Grøn omstilling og visioner om klimaneutralitet præger i dag alle hjørner af energisektoren. Det gælder også Forsyningstilsynets nye arbejdsplan for 2022-2024.

”Vi kommer bl.a. til at bruge en del tid på nye metoder til fastsættelse af el og gastariffer og på at udvikle en ny automatisk indikator for investeringer i fremtidens elnet. Vi skal også lave et nyt prisloft for overskudsvarme,” siger Forsyningstilsynets direktør, Carsten Smidt, i forbindelse med offentliggørelsen.

Mest miljø- og klimaforbedring for pengene
Arbejdet med den nye automatiske indikator og prisloftet for overskudsvarme følger af politiske aftaler indgået mellem regeringen og Folketinget. Det gælder også et arbejde med udvikling af en ny økonomisk tilsynsmodel på affaldsområdet, der skal bidrage til realiseringen af regeringens og Folketingets klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fra juni 2020, og som man også kan læse om i den nye arbejdsplan.

”Vores arbejde med den grønne omstilling og klimaneutralitet handler grundlæggende om at finde ud af, hvordan forbrugere og samfund kan nå de grønne mål så omkostningseffektivitet som muligt. Hvordan vi får mest miljø- og klimaforbedring for de penge, som energisektorens monopolvirksomheder opkræver hos forbrugerne og investerer i de grønne tiltag,” siger Carsten Smidt. Det er samtidig vigtigt, at reguleringen ikke får lov at spænde ben for nødvendige grønne investeringer. Omkostningseffektivitet og grøn omstilling skal altså gå hånd i hånd, fortsætter Carsten Smidt.

Forbrugerbesparelser og omkostningseffektivitet
Forsyningstilsynets grønne fokus gælder både i forhold til udvikling af ny og bedre regulering og i forhold til de løbende tilsyns- og kontrolopgaver, som fylder langt størstedelen af organisationens aktiviteter. Ser man på el- og gasdistributionsvirksomhedernes aktiviteter, udløser tilsynets fastlæggelse af indtægtsrammer og effektiviseringskrav både besparelser for forbrugerne og omkostningseffektivitet i virksomhedernes grønne investeringer, lyder det i forordet til tilsynets nye arbejdsplan.

Udvikling af fjernvarmereguleringen
På fjernvarmeområdet er virksomhederne i færd med at gennemføre en gennemgribende grøn omstilling, hvad enten vi taler øget brug af varmepumper, udnyttelse af biogas, overskudsvarme eller måske geotermi. Forsyningstilsynets opgave er her i dag at sørge for, at virksomhederne overholder lovgivningens krav om nødvendige omkostninger og rimelige forbrugerpriser. Tilsynet bidrager dog også til udviklingen af reguleringen på området. Det sker med identifikation af uhensigtsmæssigheder i den nuværende regulering. Men også med bud på, hvordan reguleringen generelt kan indrettes klogere med henblik på at realisere påviste potentialer for effektiviseringer og en mere omkostningseffektiv grøn omstilling, lyder det videre i arbejdsplanens forord.

Find Forsyningstilsynets nye arbejdsplan for 2022-24 her.

Kontakt Jacob Klok, kommunikationsrådgiver, på tlf.: 4171 5360.