Forsyningstilsynet starter første etape af nyt affaldstilsyn

01-07-2022

Gennemsigtighed, inddragende dialog og god vejledning. Det er kodeordene, når Forsyningstilsynet i dag sætter forbrugerne og kommunerne i centrum for den første etape af et nyt tilsyn med den danske affaldssektor.

Det nye affaldstilsyn er indført af Folketinget med ændringer i Lov om miljøbeskyttelse og Lov om Forsyningstilsynet, som har virkning fra i dag, den 1. juli 2022.

”Vi kommer i første omgang til at bruge mest tid på at indsamle viden og vejlede affaldssektorens aktører i, hvordan de bedst lever op til de nye opgaver og forpligtelser, som er blevet fastlagt på området,” siger direktør i Forsyningstilsynet, Carsten Smidt.

Nye opgaver og forpligtelser

De nye opgaver og forpligtelser er bl.a. forbundet med følgende tre ordninger:

  • En overgangsordning for kommuners fortsatte deltagelse i aktiviteter forbundet med behandling af genanvendeligt affald (materialenyttiggørelse).
  • En dispensationsordning for fortsat deltagelse i udvalgte aktiviteter med behandling af genanvendeligt affald (materialenyttiggørelse).
  • En overgangsordning for fortsat kommunalt ejerskab af automatiserede sorteringsanlæg.

Forsyningstilsynet kommer bl.a. også til at overtage ansvaret for Energistyrelsens allerede eksisterende tilsyn med sikring af korrekt adskillelse mellem regnskaber for virksomhed forbundet med behandling af hhv. erhvervsaffald og husholdningsaffald.

Inddragende dialog og god vejledning

Etableringen af det nye affaldstilsyn indebærer, at kommunerne den kommende tid skal indberette en række nye oplysninger til Forsyningstilsynet. Som ofte med omfattende regelændringer vil omkostningerne forbundet med efterlevelsen nok blive oplevet som ekstra høje i begyndelsen, lyder det i denne forbindelse fra Carsten Smidt.

”Det er her vores ansvar så vidt muligt at minimere disse omkostninger gennem en positiv inddragende dialog med aktørerne og god vejledning om, hvordan man mest effektivt kan leve op til de nye forpligtelser,” siger Carsten Smidt. Han understreger samtidig, at både branche og myndighed har meget at lære i den kommende tid.

Find de praktiske informationer om det nye affaldstilsyn her

Tilmeld dig Forsyningstilsynets nye nyhedsbrev med henblik på løbende opdateringer ved at scrolle ned på forsiden af Forsyningstilsynets hjemmeside her.

Kontakt: Jacob Klok, kommunikationsrådgiver, på tlf.: 4171 5360.