Lille fald i antallet af forsyningsafbrydelser

08-07-2022

Antallet af afbrydelser af elforsyningen, der blandt andet skyldes manglende betaling, er faldet lidt fra 25.688 afbrydelser i 2020 til 24.465 gange i 2021. Det viser Forsyningstilsynets årlige opgørelse, som er offentliggjort i dag. Ifølge Forsyningstilsynets direktør, Carsten Smidt, er det relativt godt nyt i en periode med markant stigende priser.

”Priserne på el begyndte at stige markant i løbet af anden halvår af 2021. Vi kan med den nye opgørelse konstatere, at det ikke har medført tilsvarende stigninger i antallet af manglende betalingsevne med deraf følgende strømafbrydelser,” siger Carsten Smidt.

Ingen behov for at sætte ind

Forsyningstilsynet har til opgave at overvåge udviklingen i antallet af forsyningsafbrydelser på el-området for at skabe åbenhed og for at tage stilling til, om der er behov for at beskytte økonomisk sårbare forbrugere. Udviklingen i den seneste opgørelse giver således ingen indikation af, at der på nuværende tidspunkt skulle være behov for at sætte ind i forhold til økonomisk svage grupper på grund af manglende sikkerhedsstillelse eller betaling.

 

Markant stigning i 2020

Faldet i 2021 er kommet efter en markant stigning i 2020 fra 21.895 afbrydelser i 2019 til 25.688 afbrydelser i 2020. Den store stigning udløste en nærmere undersøgelse, som viste, at én af årsagerne til stigningen var, at flere elhandelsvirksomheder havde optimeret deres it- og rykkerprocesser.

Fortsat fokus fra Forsyningstilsynet

Ifølge Forsyningstilsynets seneste elprisstatistik fortsatte elpriserne deres himmelflugt med en stigning på 18 pct. fra fjerde kvartal 2021 til første kvartal 2022.

https://forsyningstilsynet.dk/aktuelt/nyheder/elprisen-er-steget-med-18-pct

De videre stigninger i 2022 gør, at forsyningsafbrydelser forbliver et område, som vi kommer til at holde et ekstra vågent øje med i 2022,” siger Carsten Smidt. 

Find Forsyningstilsynets analyse af forsyningsafbrydelser i 2021 under "hent filer".

Kontakt Jacob Klok, kommunikationsrådgiver, på tlf.: 4171 5360.