Høje og ustabile elpriser øger brugen af prissikring

13-06-2022

Prisen for elektricitet på det internationale day-ahead marked var i 2021 den højeste nogensinde. Kombineret med prisudsving ud over det normale, har udviklingen medført en stigning i interessen blandt markedsaktørerne for at få prissikret deres leverancer. Det viser Forsyningstilsynets rapport for overvågning af engrosmarkedet for el i Danmark, som offentliggøres i dag.

Historisk prisstigning på over 200 pct.

I gennemsnit kostede en MWh elektricitet 88 EUR i både Vest- og Østdanmark i 2021. Til sammenligning kostede samme mængde elektricitet henholdsvis 25 EUR og 28 EUR året før. Det svarer til en historisk stigning på 252 og 209 pct. i henholdsvis Vest- og Østdanmark. Udover at elpriserne var historisk høje, så var udsvingene i priserne også større end normalt. Det øgede alt sammen aktørernes incitament til at benytte prissikring for at mindske risikoen i elhandlen. Dette kan ses i tallene, hvor andelen af prissikret MWh var 78 pct. i 2021 sammenlignet med 67 pct. i 2020.

Den primære årsag til de høje elpriser i 2021 var, at gaspriserne steg markant. Gaspriserne påvirker elpriserne, da flere kraftværker bruger gas i elproduktionen. Gaspriserne startede i 2021 ud på ca. 20 EUR/MWh og toppede i december på 173 EUR/MWh.

Øget kapacitet på transmissionsforbindelser

Hvor især de stigende gaspriser var med til at skyde elpriserne i vejret, har der samme år været en mindre modsatrettet effekt i form af øget kapacitet på de grænseoverskridende transmissionsforbindelser til og fra Danmark. Øget kapacitet øger konkurrencen og dermed effektiviteten i eldistributionen, hvilket giver et nedadgående pres på engrospriserne for el. I 2021 var den gennemsnitlige eksportkapacitet på 82 pct., mens den gennemsnitlige importkapacitet var på 85 pct. Det var en stigning i forhold til 2020, hvor den gennemsnitlige eksport- og importkapacitet var henholdsvis 74 pct. og 78 pct.

Kommende overvågning – fokusområder for 2022

Forsyningstilsynets fokusområder for den fremadrettede markedsovervågning er Danmarks transmissionsforbindelser, markedet for automatiske reserver i DK1 og markedet for manuelle reserver i DK2.

Find markedsovervågningsrapport her. 

 

Kontakt Jacob Klok, kommunikationsrådgiver, på tlf.: 4171 5360.

Fakta: Forsyningstilsynets overvågning af elmarkedet

Forsyningstilsynet overvåger engrosmarkedet for el i Danmark gennem dataindsamling, analyser og udgivelse af en årlig markedsrapport samt løbende dialog med aktører og interessenter.

Overvågningen har til formål at skabe velfungerende engrosmarkeder i Danmark og EU, som understøtter målet om de lavest mulige forbrugerpriser og sker i overensstemmelse med bl.a. Lov om Forsyningstilsynet, Elforsyningsloven og EU’s tredje liberaliseringspakke.