Ny vejledning for producentbetaling er i overensstemmelse med lovgivningen

24-06-2022

Forsyningstilsynet vurderer, at brancheorganisationens Green Power Denmarks nye vejledning for elnetselskabernes opkrævning af betaling for bl.a. tilslutning til elnettet er i overensstemmelse med lovgivningen. Det fremgår af en tilkendegivelse, som Forsyningstilsynet har fremsendt til Green Power Denmark i dag.

”Vi tager branchevejledningen til efterretning i en tidsbegrænset periode på op til fire år. Det betyder, at elnetselskaberne kan opkræve de nye tariffer til tiden, og at vi får taget højde for de økonomiske usikkerheder, som er forbundet med brugen af de nye tarifmetoder”, lyder det fra Forsyningstilsynets direktør, Carsten Smidt.

Udmønter lovændring

Green Power Denmarks nye vejledning er med til at udmønte en lovændring fra december 2021, som afskaffede en udligningsordning til dækning af elnetselskabernes omkostninger forbundet med tilslutning af vedvarende energianlæg over finansloven. Det skete til fordel for en ordning, hvor producenterne selv skal betale for tilslutningen. Den nye producentbetaling træder i kraft 1.januar 2023, og Forsyningstilsynets midlertidige tilkendegivelse vil gælde til senest udgangen af 2026, dvs. højst fire år.

Omkostningsægthed

Ifølge Carsten Smidt er det ved vurderingen af tarifmetoden bl.a. vigtigt, hvordan at den ifølge lovgivningen skal være såkaldt omkostningsægte.

”Omkostningsægthed betyder i dette tilfælde, at elnetselskaberne samlet set kun må opkræve, hvad der svarer til omkostningerne ved tilslutningen af producenternes anlæg, samt omkostningen ved levering af strøm til nettet. Producenternes betaling må så samtidig heller ikke blive for lav, da regningen så i stedet risikerer at lande hos energiforbrugerne,” siger Carsten Smidt.

Endelige metoder skal godkendes

Green Power Denmarks nye branchevejledning udgør kun en anbefaling. Det er således op til netselskaberne selv, om de nu vil følge vejledningen, eller om de vil udvikle deres egne metoder for producentbetaling. De enkelte selskabers metoder skal under alle omstændigheder godkendes af Forsyningstilsynet, før de kan træde i kraft.

 

Find tilkendegivelsen i Forsyningstilsynets afgørelsesdatabase

Kontakt Jacob Klok, kommunikationsrådgiver, på tlf.: 4171 5360.