Markante stigninger i elprisen øger den aktive forbrugers sparemuligheder

12-05-2022

Prisen på elektricitet er steget markant for de danske husholdninger og virksomheder i det seneste halvår. Sammen med større udsving i priserne har det gjort det ekstra relevant, for den enkelte forbruger at se sig godt om ved valget af produkt på det frie marked for elhandel. Sådan lyder det fra Forsyningstilsynets direktør, Carsten Smidt, i forbindelse med offentliggørelsen i dag af en ny analyse af udviklingen i de danske elpriser.

”Når elpriserne er høje, kan det give større mulighed for at høste besparelser ved at vælge det rigtige produkt hos den rigtige leverandør. Det er så nødvendigvis ikke samme elprodukt, alle forbrugere har størst gavn af. Det kan f.eks. afhænge af forbrugets størrelse, og om man ønsker fast eller variabel pris. Alle de udbudte produkter kan ses og sammenlignes på portalen elpris.dk” siger Forsyningstilsynets direktør Carsten Smidt.

Ifølge Forsyningstilsynets nye statistik over elpriserne for 1. kvartal 2022, som udkom i dag, har der siden 4. kvartal 2021 været tale om en samlet stigning på ca. 18 pct. fra 272,73 øre/kWh til 321,55 øre/kWh. Det svarer til en stigning på 48,82 øre/kWh eller ca. 1.953 kr. årligt for en gennemsnitlig forbruger (årligt forbrug på 4.000 kWh).

Find den nye statistik her.

Variabel eller fast pris

Forsyningstilsynets analyse "Priserne på det danske elmarked" gennemgår prisudviklingen i forhold til de produkter, som elleverandørerne tilbyder. Den peger bl.a. på betydningen af forbrugerens mulighed for at ændre og planlægge sit forbrug, og hvor stor en risiko vedkommende er villig til at tage ved at vælge et produkt med variable frem for faste priser.

”Muligheden for at få en billigere elregning afhænger ikke alene af hvilket elprodukt, og hvilken leverandør man vælger. Elforbrugets størrelse har også stor betydning for hvor stor regningen bliver, ligesom det især er vigtigt, hvornår i løbet af døgnet eller ugen, man bruger sin elektricitet.”, fortæller Carsten Smidt.

Elpris.dk

Ud over overvågning og analyse af elmarkedet, står Forsyningstilsynet også for prissammenligningsportalen elpris.dk, hvor man kan få overblik over de forskellige produkter og vejledning i, hvordan man skifter elleverandør. Ved siden af priser og vilkår kan produkterne på elpris.dk også sammenlignes på grad af klimavenlighed.

Find Forsyningstilsynets nye analyse her

Kontakt Jacob Klok, kommunikationsrådgiver, på tlf.: 4171 5360.