Forsyningstilsynet går over til ny Digital Post løsning

21-03-2022

Forsyningstilsynet overgår sammen med alle andre offentlige myndigheder i Danmark fra i dag den 21. marts 2022 til at modtage post via en ny Digital Post løsning.

Vi lukker ikke ned for modtagelse af post i vores gamle hovedpostkasse post@forsyningstilsynet.dk, men vil venligst anbefale alle vores samarbejdspartnere om fremover i videst muligt omfang at sende post til Forsyningstilsynet som Digital Post via enten virk.dk (for virksomheder og myndigheder) eller via borger.dk (for borgere).

Inde i disse to såkaldte ’visningsklienter’ kan man fremsøge Forsyningstilsynet og vælge imellem at stile sin post til en af vores nye digitale postkasser:

 
Såfremt du har den gamle adresse indkodet i dit mailprogram, vil det være en god ide at slette den.

Vi ser frem til god fremtidig dialog via den nye Digital Post løsning.