Forsyningstilsynet lukker indberetningssystemet ENAO

25-03-2022

Den 20. april 2022 lukker Forsyningstilsynet indberetningssystemet ENAO. Forsyningstilsynet arbejder på at udvikle et nyt indberetningssystem, der skal lette virksomhedernes efterlevelse af indberetningskrav. ENAO bliver lukket, inden det nye system er udviklet, fordi det fremadrettet vil være forbundet med uforholdsmæssigt høje omkostninger at blive ved med at vedligeholde det nuværende system. Det betyder, at virksomhederne efter den 20. april 2022 skal indberette på en ny måde. Gamle data kan hentes i systemet frem til at systemet lukkes.

ENAO skal erstattes af et tidssvarende system, som lever op til de krav, som både forsyningsvirksomhederne og Forsyningstilsynet bør stille til et moderne indberetningssystem. Derfor har Forsyningstilsynet besluttet at lukke for ENAO, inden det nye system kan tages i drift for dermed at spare udgifter til vedligeholdelse og opdateringer og for at give rum til udvikling af et nyt bedre system. ENAO bliver lukket den 20. april 2022.  Indtil det nye system står klar, skal du indberette på en ny måde.

Hvordan skal du indberette?

Når ENAO lukker, får det betydning for den måde, du skal indberette data til Forsyningstilsynet:

  • Hvis du skal indberette data til Forsyningstilsynet inden den 20. april 2022, skal du gøre det i ENAO som hidtil.
  • Hvis du skal indberette efter den 20. april 2022, skal du gøre det på en ny måde. Forsyningstilsynet sender i starten af april information, om hvordan du skal indberette, efter ENAO er lukket. Denne information vil også blive lagt på vores hjemmeside.

Husk at hente gamle data

Når ENAO lukker, vil du ikke længere have adgang til tidligere indberetninger og filer, der er indsendt i ENAO. Du skal derfor sørge for at have hentet de data, som du har brug for inden 20. april 2022. Forsyningstilsynet vil også efter den 20. april 2022 gemme alle tidligere indberetninger og filer i en intern database, hvorfra du kan få tilsendt tidligere indberettet data efter anmodning.

Spørgsmål og information

Hvis du har spørgsmål til lukningen af systemet eller til dine gamle data, er du velkommen til at henvende dig til Forsyningstilsynet på tlf. 4171 5400.