Forsyningstilsynets lancerer ny afgørelsesdatabase

31-03-2022

Synlighed, dialog og lettere efterlevelse er nøgleordene, når Forsyningstilsynet den 1. april 2022 åbner en ny afgørelsesdatabase.

Fra den 1. april bliver det lettere for forsyningsvirksomheder, branchen, beslutningstagere, juridiske rådgivere, studerende og offentligheden at finde frem til Forsyningstilsynets afgørelser. Det sker, når vi åbner en ny selvstændig afgørelsesdatabase med egen indgang, fuldtekstsøgning og logiske taksonomier.


”Vi har længe ønsket øget gennemsigtighed og en mere effektiv søgbarhed i forhold til vores afgørelser og deraf følgende retspraksis. Både af hensyn til de virksomheder, som vi er i dialog med i forbindelse med vores tilsyn, og som bruger mange ressourcer på efterlevelse. Men også i høj grad beslutningstagere, der bruger vores afgørelser i deres lovarbejde,” siger direktør for Forsyningstilsynet, Carsten Smidt.

Afgørelsesdatabasen vil i høj grad også fungere som et internt arbejdsredskab i Forsyningstilsynet, hvor den vil forbedre adgangen til retspraksis og understøtte hurtigheden og ensartetheden i vores sagsbehandling.

Forbedret søgbarhed

Forsyningstilsynets (tidligere Energitilsynet) afgørelser er hidtil blevet offentliggjort på tilsynets hjemmeside og har her lidt under en forholdsvis begrænset søgbarhed. Den nye afgørelsesdatabase har en langt mere intelligent søgemaskine, som blandt andet understøtter fuldtekstsøgning i alle afgørelser. Derudover er afgørelserne sorteret efter forsyningsområde og afgørelsestype, og hver afgørelse er blevet tildelt metadata, som forbedrer søgbarheden mærkbart.

Plads til forbedring

Arbejdet med den nye afgørelsesdatabase har været omfattende. Over 2000 afgørelser har skulle rykkes fra deres nuværende placering på Forsyningstilsynets hjemmeside og over i den nye afgørelsesdatabase, med dertil hørende behov for OCR-læsning med henblik på fuldtekstsøgning, data- og sikkerhedskontroller og systematisk reorganisering af materialet. Det er derfor vigtigt for Carsten Smidt at understrege, at der er tale om lancering af en første version, som uden tvivl kan forbedres.

”Det er afgørende for os, at der bliver tale om et redskab, som vores interessenter vil finde nemt og tilgængeligt at bruge. Vi er derfor lydhøre over for alt, hvad der kan komme af forslag til forbedringer, efterhånden som den bliver taget i brug,” siger Carsten Smidt. Han understreger, at Forsyningstilsynet naturligvis også står klar med vejledning af aktørerne i brugen af den nye afgørelsesdatabase.

Prøv den nye afgørelsesdatabase via dette link