Ny vejledning om varsling af prisstigninger på varmeforsyningsområdet

16-03-2022

Den senere tids kraftige stigninger i energipriserne har rejst en række spørgsmål om korrekt varsling af væsentlige prisstigninger. Forsyningstilsynet har derfor opdateret en vejledning fra 2020 om varslingsregler efter varmeforsyningslovens regler.

Vejledningen præciserer bl.a., at hvis kravet om 3 måneders varsel ikke er fulgt, så vil det bero på en konkret og individuel vurdering, om der alligevel er sket rimelig varsling. Vurderingen kan tage højde for, at det kan være svært at forudsige prisen især med de udsving, vi aktuelt ser på gasmarkedet.

Forsyningstilsynet har derudover udarbejdet en række spørgsmål og svar (FAQ). Disse spørgsmål og svar udgør et supplement til den nye varslingsvejledning.

Du kan finde den nye varslingsvejledning samt spørgsmål og svar via dette link til 'Vejledninger' på vores hjemmeside.

Forsyningstilsynet behandler p.t. en række klagesager om varsling. Sagerne vil blive lagt på Forsyningstilsynets hjemmeside, når de er afgjort. I sagerne vil det nærmere fremgå, hvad der er et rimeligt varsel i den nuværende forsyningssituation. Forsyningstilsynet vil i forlængelse heraf bestræbe sig på at præcisere varslingsvejledningen yderligere i overensstemmelse med disse afgørelser.