Forsyningstilsynet vil udarbejde vejledning til revideret bekendtgørelse om netvirksomhed

07-11-2022

Energistyrelsen skærpede den 1. juli 2022 reglerne for netvirksomheders adskillelse og habilitetskrav, samt deres interne overvågning og specifikke krav til dataadskillelse (Netvirksomhedsbekendtgørelsen).

Skærpelsen indeholdt også højere krav til dokumentation af prissætning og vilkår i netvirksomhedernes handler med koncern- og interesseforbundne virksomheder. Revideringen af netvirksomhedsbekendtgørelsen skete, som opfølgning på den politiske aftale af 4. juni 2021 om ”En effektiv og fremtidssikret elinfrastruktur til understøttelse af den grønne omstilling og elektrificeringen”.

Forsyningstilsynet har vurderet, at der er behov for en vejledning til den reviderede netvirksomhedsbekendtgørelse, hvor tilsynet blandt andet forholder sig til de styrkede dokumentationskrav. Vejledningen forventes offentliggjort i starten af 2023.

Forsyningstilsynet ophæver samtidig en gældende vejledning om regler for bl.a. markedsmæssighed i de aftaler, som net- og distributionsvirksomheder indgår om levering af ydelser på energispareområdet. Baggrunden for det er, at den energispareordning, som reglerne alene omhandlede, ophørte den 31. december 2020.

Kontakt Jacob Klok, kommunikationsrådgiver, på tlf.: 4171 5360.