62 anlæg vil benytte overgangsordning for affaldsbehandling

10-10-2022

62 anlæg hos i alt 80 kommuner har anmeldt, at de vil deltage i to overgangsordninger for fortsat deltagelse i aktiviteter på affaldsområdet.

Den ene ordning omhandler deltagelse i aktiviteter forbundet med behandling af genanvendeligt affald (materialleudnyttelse). Den anden gælder fortsat kommunalt ejerskab af automatiserede sorteringsanlæg. Overgangsordningerne løber frem til 1. juli 2027, hvorefter kommunerne som udgangspunkt ikke længere må deltage i de pågældende aktiviteter eller eje de de pågældende sorteringsanlæg.

Fristen for at anmelde deltagelse var d. 30. september 2022. Det er dermed ikke længere muligt at tilmelde anlæg til ordningerne.

Anmeldelse inden for tidsfristen er en betingelse for de kommunale anlægs deltagelse i overgangsordningen. Kommunerne skal dog være opmærksomme på, at det er muligt for Forsyningstilsynet at behandle mulige klager vedrørende anmeldelsen, samtidig med at vi af egen drift kan tage sager op vedrørende anmeldelsens forhold, mangelfulde oplysninger eller andet i forhold til anmeldelseskravene. Det betyder med andre ord, at de anmeldte anlæg er gyldige deltagere i de to overgangsordninger med mindre Forsyningstilsynet skulle træffe afgørelse om andet.

I kan finde en liste med alle anlæg, der har sendt en anmeldelse til Forsyningstilsynet på vores hjemmeside her: https://forsyningstilsynet.dk/affald