Ny vejledning og opdateret informationsmateriale vedr. affaldstilsyn

06-10-2022

Forsyningstilsynet har offentliggjort ny vejledning og opdateret informationsmateriale vedrørende det nye affaldstilsyn, som trådte i kraft d. 1. juli 2022.

Du kan tilgå det nye materiale her

Den nye vejledning blev offentliggjort den 16. september 2022 og omhandler den såkaldte markedsprisordning, som fra 1. januar 2023 gør det muligt for kommunerne at tilbyde indsamling af visse typer erhvervsaffald til såkaldte markedspriser. Forsyningstilsynet skal føre tilsyn med, at kommunalbestyrelsen fastsætter og opkræver en pris svarende til markedsprisen for disse affaldsordninger.

Informationsmaterialet omhandler en dispensationsordning. Under ordningen kan Forsyningstilsynet dispensere fra forbuddet mod kommunalbestyrelsens deltagelse i aktiviteter forbundet med behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse, når det i konkrete tilfælde viser sig, at der ikke er interesse på det private marked for at behandle specifikke affaldsfraktioner.