Forsyningstilsynet politianmelder elproducent for mulig insiderhandel

12-04-2023

Forsyningstilsynet har politianmeldt en elproducent for muligt brud på EU’s forbud mod brug af intern viden i forbindelse med handler på det europæiske elmarked – såkaldt insiderhandel.

”Når en markedsaktør får adgang til viden, som kan have væsentlig betydning for prisdannelsen på markedet, har vedkommende pligt til at offentliggøre den pågældende viden, inden aktøren eventuelt handler på den. Vi har en begrundet mistanke om, at det ikke er sket i dette tilfælde, hvorfor vi nu har anmeldt selskabet til politiet."

Forsyningstilsynets direktør, Carsten Smidt

Elproducenten er konkret anmeldt for en overtrædelse af forpligtelsen til at offentliggøre intern viden samt forbuddet mod insiderhandel i EU’s regler for integritet og gennemsigtighed på engrosmarkederne for handel med el og gas (REMIT-forordningen[1]). Reglerne er sat i verden for at sikre en åben og fair konkurrence på engrosmarkederne. Selskabet er på forhånd orienteret af Forsyningstilsynet om anmeldelsen.

Den politianmeldte handelsaktivitet er foregået på det såkaldte intraday-marked, hvor selskabet har undladt at offentliggøre oplysninger om sin manglende produktionskapacitet. Selskabet har samtidig købt elektricitet på intraday-markedet. Hvis oplysningen om den manglende kapacitet havde været offentligt tilgængelig, ville det forventeligt have medført en stigning i intraday-priserne. Da oplysningen ikke var offentligt tilgængelig, har selskabet på denne måde købt sin elektricitet til en relativt mere favorabel pris.

Forsyningstilsynet vurderer konkret, at selskabet har overtrådt forpligtelsen til at offentliggøre intern viden samt forbuddet mod insiderhandel i REMIT-forordningen artikel 4, stk. 1, og artikel 3, stk. 1, litra a. Forsyningstilsynet har derfor overgivet sagen til National enhed for Særlig Kriminalitet, der er den relevante politimyndighed. Forsyningstilsynets overdragelse af sagen indebærer, at tilsynet ikke kan oplyse yderligere, herunder eventuelt navnet på det politianmeldte selskab, før politiet har afsluttet sin efterforskning.

Læs mere om forpligtelsen til at offentliggøre intern viden her

Læs mere om forbuddet mod insiderhandel her

Læs mere om REMIT-forordningen her

Pressekontakt Jacob Klok, tlf.: 4171 5360

Øvrige henvendelser, tlf 4171 5400

[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne