Energiklagenævnet blåstempler på ny Forsyningstilsynets effektivitetskrav

21-12-2023

Energiklagenævnet har på ny bekræftet, at den metode, som Forsyningstilsynet har udviklet til beregning af effektivitetskrav til elnetvirksomhederne er lovlig og saglig og derfor ikke kan tilsidesættes. Der er tale om en såkaldt benchmarkingmetode, som er baseret på at sammenligne de enkelte netvirksomheders økonomiske effektivitet.

Det er anden gang, at Energiklagenævnet blåstempler benchmarkingmetoden. Første gang var i september 2021, hvor elnetselskabernes brancheorganisation Dansk Energi (nu Green Power Denmark) havde rejst klagepunkter til bl.a. metoden bag Forsyningstilsynets udmelding af individuelle effektivitetskrav for 2019. Den nye afgørelse omhandler igen metoden bag Forsyningstilsynets udmelding af effektivitetskrav for 2020, samt nogle helt nye klagepunkter fra samme brancheorganisation. Med Energiklagenævnets nye afgørelse af den 13. december 2023 tilbagevises samtlige klagepunkter.  

Benchmarkingmetoden er baseret på at sammenligne de enkelte netselskabers økonomiske effektivitet til brug for fastsættelse af et individuelt effektiviseringskrav. Ifølge Energiklagenævnets afgørelse sikrer Forsyningstilsynets metode, at benchmarkingen i vidt omfang beskriver elnetvirksomhedernes omkostninger, og at der i metoden tages passende hensyn til individuelle, dokumenterede og fordyrende rammevilkår. Endeligt bekræfter Energiklagenævnet, at metodens beregnede samlede effektiviseringspotentiale ikke er urealistisk højt, som ellers var en påstand rejst  af Green Power Denmark.

Energiklagenævnets afgørelse vil blive gjort tilgængelig her: ekn.naevneneshus.dk

Kontakt