Energiseminar 2023

05-06-2023

Forsyningstilsynets tarifseminar afholdt fredag 2. juni 2023

Hvordan indretter vi eltarifferne, så de opfylder behov for øget fleksibilitet og grøn omstilling, samtidig med at de overholder lovgivningens krav om, at de forskellige kundegrupper hver især kun betaler for de omkostninger, som deres brug af nettet giver anledning til (omkostningsægthed)?

Sådan lød det overordnede spørgsmål til det energiseminar, som Forsyningstilsynet afholdt fredag den 2. juni 2023 i Eigtveds Pakhus i København. Mere end 100 deltagere var her mødt og bidrog til seminaret med spørgsmål og kommentarer til oplægsholderne.

Hovedoplægsholderen var direktør for EU’s agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder (ACER), Christian Zinglersen, som fortalte om de europæiske erfaringer på tarifområdet og om de igangværende lovgivningsinitiativer om reform af elmarkedsdesignet i EU.

Med som oplægsholdere var ligeledes Vice President, Jens Tang, fra elnetvirksomheden N1, Director, Head of PtX, Economics & Optimization fra producentvirksomheden European Energy A/S, René Alcaraz Frederiksen og endelig Direktør Mads Reinholdt fra Forbrugerrådet Tænk. Spørgsmål til de tre oplægsholdere blev indledningsvis stillet af henholdsvis Lektor Jette Thygesen fra Juridisk Institut SDU, Chefkonsulent Esben Thietie Mortensen fra Dansk Erhverv og endelig Seniorchefkonsulent Nicolaj Mølgaard Jakobsen fra interesseorganisationen Green Power Denmark.

Forsyningstilsynets direktør Carsten Smidt indledte og afsluttede seminaret.

Find oplægsholdernes slides her på siden.