Forsyningstilsynet udvider vejledning om netvirksomhedsbekendtgørelsen med et kapitel om dataadskillelse

30-06-2023

Ministerens udmøntning af reglerne skete i form af en ny bekendtgørelse om varetagelse af netvirksomhedsaktiviteter, der trådte i kraft 1. juli 2022. Reglerne er bl.a. indrettet til at sikre konkrete rammer for dataadskillelse i situationer, hvor relevant netvirksomhedsdata indgår i fælles datasystemer. Reglerne har virkning fra 1. januar 2026.

Forsyningstilsynets udvidede vejledning vil ved behov blive udvidet med yderligere relevante afsnit. Tilsynet har endvidere planlagt en opdatering af en eksisterende vejledning om program for intern overvågning, bl.a. på baggrund af den nye netvirksomhedsbekendtgørelse.

Læs mere og se vejledningen her