Forsyningstilsynet anbefaler model til fremme af omkostningseffektivitet i den grønne omstilling

31-03-2023

Elforbruget forventes at stige markant i løbet af de kommende årtier som følge af grøn omstilling og udsigten til bl.a. flere elbiler og individuelle varmepumper. Det skaber behov for nye investeringer i udbygningen af elnettet. Forsyningstilsynet har på anmodning fra Klima- Energi- og Forsyningsministeren udarbejdet en ny såkaldt indikatormodel, der som et effektivt supplement til de nuværende indtægtsrammer kan muliggøre, at de danske elnetselskaber har de fornødne økonomiske ressourcer til at løse deres ekstraordinære grønne investeringsbehov på en omkostningseffektiv måde.

”Vores anbefaling til en ny model vil bidrage til en omkostningseffektiv grøn omstilling, ved at gøre det muligt løbende at kompensere selskaberne for nødvendige merudgifter, samtidig med at kompensationen ikke bliver for høj til ugunst for forbrugerne,” siger Forsyningstilsynets direktør, Carsten Smidt.

Forskellige estimater for investeringsbehov

Der er de senere år blevet udarbejdet flere forskellige estimater af, hvor stort et behov for investeringer i udbygning af netkapaciteten, som den grønne omstilling og den deraf følgende elektrificering af den danske energiforsyning skaber. Estimaterne varierer dog kraftigt. Det er et blandt flere forhold, som gør det hensigtsmæssigt, at den nye indikatormodel baseres på udviklingen af konkrete faktorer forbundet med den faktiske udvikling i elnetvirksomhedernes meromkostninger som følge af elektrificering.

”Vi peger i vores analyse især på antallet af målere og netstationer, samt de leverede mængder kWh elektricitet, som væsentlige for udviklingen i selskabernes meromkostninger til elektrificering,” siger Carsten Smidt. Den nye analyse peger også på, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis Forsyningstilsynet med inddragelse af branchen og andre udarbejder et uafhængigt skøn for det samlede investeringsbehov.

Ingen tegn på manglende kompensation hvis omkostningerne stiger

Klima-, Energi- og Forsyningsministeren har også bedt Forsyningstilsynet om at undersøge om elnetvirksomhederne står overfor strukturelt stigende omkostninger, som de ikke kompenseres for i den gældende regulering.

”Vi fandt ikke tegn på strukturelt stigende omkostninger, som elnetselskaberne ikke kan få dækket igennem de gældende og kommende indtægtsrammer” siger Carsten Smidt.

Find Forsyningstilsynets nye analyse og anbefalinger til højre på denne side.

Pressekontakt Jacob Klok, tlf.: 4171 5360

Øvrige henvendelser, tlf 4171 5400