Forsyningstilsynet udsætter dansk-svensk evaluering af engrosmarkedet for gas

13-03-2023

Forsyningstilsynet og den svenske myndighed, Energimarknadsinspektionen (Ei), udsætter en fælles evaluering af det dansk-svenske engrosmarked for gas.

Forsyningstilsynet og Ei besluttede i 2020, at evaluering af det dansk-svenske engrosmarked for gas skulle udsættes indtil 2023, da det dansk-svenske gasmarked var underlagt store forandringer pga. nedlukningen af Tyra-platformen og etableringen af Baltic Pipe.

Da der fortsat er usikkerhed om tidspunktet for fuld idriftsættelse af Tyra-platformen, herunder tidshorisonten for adgang til robust og tilstrækkelig data, har Forsyningstilsynet og Ei besluttet at udsætte evalueringen, til sådan data foreligger.

De to myndigheder vil drøfte grundlaget for evaluering og tilgængeligheden af data igen i starten af 2024.

Fakta:

Forsyningstilsynet og Ei skal som udgangspunkt evaluere det dansk-svenske gasmarked hvert tredje år på baggrund af anbefalinger i et visionspapir udarbejdet af EU-Agenturet for Samarbejde mellem Energiregulatorer (ACER). Evalueringerne er baseret på en anbefalet model og en række parametre for velfungerende gasmarkeder, forsyningssikkerhed og den fremtidige rolle for naturgas (Gas Target Model - GTM).

Forsyningstilsynet og Ei har indtil videre gennemført én evaluering i 2017 Den planlagte evaluering i 2020 blev dengang udsat til 2023. Det er denne evaluering, som nu udsættes igen, indtil der foreligger tilstrækkelig data at basere evalueringen på.

Find den seneste dansk-svenske evaluering her

Danish Utility Regulator postpones self-evaluation of Danish-Swedish wholesale gas market

Danish Utility Regulator (DUR) and the Swedish regulatory authority Energimarknadsinspektionen (Ei) postpones a joint self-evaluation of the Danish-Swedish wholesale gas market.

In 2020, DUR and Ei decided that a self-evaluation should be postponed to 2023, because the Danish-Swedish gas market were undergoing substantial changes due to shutdown of the Tyra-platform and construction of Baltic Pipe.

Because uncertainty is still present regarding the recommencement of production from the Tyra-platform and uncertainty related to accessibility of robust and sufficient data, DUR and Ei has decided to postpone the self-evaluation further.

In the beginning of 2024, the two authorities will discuss the time of evaluation and accessibility of sufficient data.

Facts:

DUR and Ei are endorsed to evaluate the Danish-Swedish gas market every third year based on recommendations by the Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER) in its European vision paper for the European gas market – The Gas Target Model (GTM). The evaluation is based on a model and metrics for well-functioning gas markets, security of supply, and the future role for natural gas.

In 2017, DUR and Ei published the first self-evaluation. The planned self-evaluation in 2020 originally was postponed to 2023 and has now been further postponed due to lack of sufficient data.

The latest joint Danish-Swedish self-evaluation can be found here.