Gas

Konkursprodukt for gas

31-03-2023

Hvis en gasleverandør går konkurs eller af andre grunde ikke kan fortsætte leveringen af naturgas til sine gaskunder, er det vigtigt for forbrugerbeskyttelsen, at en anden gasleverandør står klar til at videreføre og opretholde gasleverancen.

Den 1. april 2023 træder en række ændringer af gasforsyningsloven i kraft. Med ændringerne indføres der leveringspligt på detailmarkedet for gas (i stedet for forsyningspligt), og forsyningspligtproduktet, der hidtil har været det produkt, konkursramte kunder er blevet overført til, bortfalder ligesom der heller ikke er en navngiven gasleverandør, der er udpeget som forsyningspligt leverandør.

Fremover vil distributionsselskabet i tilfælde af en gasleverandørs rekonstruktion eller konkurs skulle overføre den konkursramte gasleverandørs aftagenumre til andre gasleverandører, hvis kunden ikke selv har skiftet leverandør eller hvis kurator i konkursboet ikke lykkes med at afhænde det konkursramte selskabs kundeportefølje.

Det er vigtigt at sikre, at alle gaskunder, der overføres til andre gasleverandører behandles lige, uanset hvilken gasleverandør, de bliver overført til. Gasleverandører, der overtager konkursramte kunder, vil være forpligtet til at tilbyde kunderne en leveringsaftale, der vil være bindende for leverandøren i 3 måneder fra overtagelsestidspunktet, mens forbrugeren vil kunne opsige aftale med én måneds varsel til udgangen af en måned.

Til brug for konkursramte kunder skal Forsyningstilsynet hvert år fastsætte en pris svarende til prisen på et relevant gasprodukt med et tillæg. Den fastsatte pris og tillægget er gældende for det følgende kalenderår. For perioden 1. april 2023 – 31. december 2023 vil denne pris være fastsat ud fra et skøn baseret på det tidligere forsyningspligtprodukt. Konkursproduktet for 2024 bliver beregnet og offentliggjort senest den 1. december 2023 jf. Lov om Gasforsyning.

Forsyningstilsynet estimerer, at prisen på det produkt, gasleverandørerne skal tilbyde konkursramte kunder (”konkursproduktet”) i perioden fra 1. april til og med 31. december 2023, skal udgøre kubikmeterprisen for gas, med et tillæg på 2,59 øre/pr. kubikmeter gas, eksklusive transmissionstarif, afgifter og moms.

Udover at beskytte forbrugeren i tilfælde af gasleverandørers konkurs, bliver den fastsatte pris for konkursproduktet også anvendt i tilfælde af manglende kontrakter om levering af gas. Det kan f.eks. være tilfældet, hvor en lejer opsiger sin leveringsaftale med en gasleverandør i forbindelse med en flytning og udlejer ikke indgår aftale med en anden gasleverandør eller beder om at få afbrudt gasforsyningen.