Halvdelen af undersøgte elhandelsvirksomheder har overtrådt regler om slutafregning

03-11-2023

Fire ud af i alt otte elhandelsvirksomheder har ikke overholdt lovgivningens regler om slutafregning i forbindelse med leverandørskift. Sådan lyder den foreløbige konklusion på en stikprøveundersøgelse, som Forsyningstilsynet er ved at afslutte.

”Vi blev forholdsvis overraskede over omfanget af overtrædelser på et område, som ellers er rimelig klart formuleret i lovgivningen. Det er derfor uden tvivl noget, vi også fremover vil holde øje med”, siger Forsyningstilsynets direktør, Carsten Smidt.    

Undersøgelsen har mere specifikt haft fokus på, om elhandelsvirksomhederne overholder tidsfristen for slutafregning på seks uger efter leverandørskift, og om de tilbagebetaler eventuelle tilgodehavender til kunderne samtidig med slutafregningen.

Baggrunden for stikprøveundersøgelsen var dels henvendelser til Forsyningstilsynet fra forbrugere, og dels medieomtale af elkunder som efter skift af elleverandør både har savnet overblik over, om de havde penge til gode, og oplysninger om hvornår og hvordan de ville få udbetalt deres tilgodehavender.

”Forbrugernes frie valg af elleverandør er afgørende for konkurrencen og dermed priserne på det frie elmarked. Det er derfor vigtigt, at disse skift kan ske så gnidningsfrit som muligt. Det har ikke været tilfældet her,” siger Carsten Smidt.   

I de afsluttede sager har to elhandelsvirksomheder i forbindelse med tilsynet meddelt, at de har ændret deres procedurer fremover for at sikre, at kravene overholdes. De har derfor modtaget påtaler for mangelfulde procedurer på tidspunktet for tilsynets gennemførelse. Det ene af de to elhandelsvirksomheder har endvidere modtaget påbud om at sikre, at tidligere kunder får tilbagebetalt eventuelle tilgodehavender. To elhandelsvirksomheder har modtaget påbud om at rette op på konstaterede lovbrud. I de resterende fire af de afsluttede sager har Forsyningstilsynet ikke fundet overtrædelser.

Forsyningstilsynet har i undersøgelsen lagt vægt på, at eventuelle ændringer i elhandelsvirksomhedernes procedurer ikke kun gælder fremadrettet, men også omfatter kunder, der allerede kan have et tilgodehavende. Det vil Forsyningstilsynet derfor også have fokus på i en kommende opfølgning på undersøgelsen. Retter elhandelsvirksomheden sig ikke efter Forsyningstilsynets påbud, kan den blive straffet med bøde.  

De elhandelsvirksomheder som har modtaget påtale, påbud eller begge dele er:

  • b.energy A/S (påbud og påtale)
  • Edison EL ApS (påbud)
  • Modstrøm Danmark A/S (påtale)
  • Dansk Strøm ApS (tidligere: Power4U Aps) (påbud)

De elhandelsvirksomheder hvor sagerne er afsluttet uden påtale eller påbud er:

  • Andel Energi A/S
  • OK A.m.b.a.
  • Strømtid ApS
  • Vindstød A/S

Forsyningstilsynets stikprøveundersøgelse har omfattet 10 elhandelsvirksomheder, hvoraf de otte tilsynssager nu er afsluttet. De resterende to sager afventer høring.

De enkelte afgørelser kan findes på Forsyningstilsynets afgørelsesdatabase her

Pressekontakt Jacob Klok, tlf.: 4171 5360

Øvrige henvendelser, tlf. 4171 5400