Fem ud af ti anlæg har overtrådt regler for behandling af erhvervsaffald

05-01-2024

Fem ud af ti kommunale affaldsanlæg har enten fastsat for lave priser for eller udskiftet deres eksisterende anlæg til behandling af erhvervsaffald i strid med reglerne på området. Sådan lyder resultatet af et tilsyn, som Forsyningstilsynet netop har afsluttet.

”Formålet med de regler, som vi har ført tilsyn med, er bl.a. at sikre, at kommunernes borgere ikke uretmæssigt kommer til at betale for kommunens behandling af erhvervslivets affald. Vi kommer derfor til at følge op på tilsynet i klar forventning om at se en reduktion i antallet af overtrædelser,” siger Forsyningstilsynets direktør, Carsten Smidt.     

Forsyningstilsynets tilsyn har omfattet alle de ti kommunale behandlingsanlæg, som er godkendt til at behandle erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse. Ud af de ti blev der fundet overtrædelser hos fem af behandlingsanlæggene.

Overtrædelserne vedrørte mere specifikt:

  • anlæggenes pligt til at fastsætte prisen således, at indtægterne som minimum dækker omkostningerne til behandling af erhvervsaffald til materialenyttiggørelse.
  • at der ikke må ske udskiftning af det primære anlæg til behandlingen af erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse.

Tabel 1 | Tilsyn 2022 regnskaber

Anlæg

Afgørelse

Begrundelse for afgørelse

Argo

Påbud

Prisen skal som minimum dække omkostningerne.

Nomi4s I/S

Påbud

Udskiftet det primære anlæg.

Sønderborg Affald A/S

Påbud

Prisen skal som minimum dække omkostningerne.

Horsens kommune

Påbud

Følge påbud for 2021 regnskabet.

Prisen skal som minimum dække omkostningerne.

Nordværk I/S

Påbud

Prisen skal som minimum dække omkostningerne.

Kilde: Forsyningstilsynet.

Ordningen giver kommunale behandlingsanlæg tilladelse til at behandle erhvervsaffald til materialenyttiggørelse frem til d. 1. januar 2027, hvorefter det som udgangspunkt ikke længere skal være en kommunal opgave at behandle det pågældende affald.

Du kan finde afgørelserne på Forsyningstilsynets afgørelsesdatabase her.

Pressekontakt Jacob Klok, tlf.: 4171 5360, mail: jakl@forsyningstilsynet.dk

Øvrige henvendelser, tlf. 4171 5400

Kontakt