Fjernvarmeværker må ikke indregne finansielle tab i varmepriser

16-01-2024

Forsyningstilsynet har truffet afgørelser om, at syv fjernvarmeselskaber ikke må indregne tab opstået som følge af aftaler om såkaldte finansielle elmarkedsprodukter i de priser, som de opkræver hos deres kunder for levering af fjernvarme.
Aftalerne blev indgået med selskabet Dansk Kraftvarme Kapacitet A.m.b.a i perioden 2018-2021.