Energikrisen dæmpede danskernes elforbrug

11-07-2024

Danskernes samlede elforbrug steg i 2023 markant mindre, end hvad der var trenden op til, at energikrisen brød ud i 2022. Det og meget mere fremgår af Forsyningstilsynets nye markedsrapport for engrosmarkedet for el, som er offentliggjort i dag.

Den europæiske energikrise

Ifølge rapporten var det samlede danske elforbrug i 2023 på 36,1 TWh. Det var en stigning på blot 1,7 pct. i forhold til 2022 og dermed markant lavere end den historiske trend i årene op til, at Danmark blev ramt af energikrisen i 2022. Energikrisen kan da også anses som årsag til den lave stigning i det samlede elforbrug i 2023. Elpriserne lå fortsat højt, samtidig med at husholdninger og det offentlige fortsatte med markante besparelser på elforbruget. Omvendt så det dog ud for virksomhederne, hvor vi så en mindre stigning i elforbruget, hvilket formentlig skyldes en generel konvertering fra gas til el. Forsyningstilsynet forventer, at det generelle elforbrug igen kommer til at stige som før i takt med øget elektrificering af sektorer som transport og varmeforsyning.

Solenergi skaber historisk højt antal timer med negative elpriser

Forsyningstilsynets nye overvågningsrapport beskriver også et historisk højt antal timer med negative elpriser i 2023. Her var der tale om 281 timer i Vestdanmark (inkl. Jylland og Fyn) og 231 timer i Østdanmark. Til sammenligning forekom de negative priser i 2022 bare i 26 timer i Vestdanmark, mens der ikke var nogen tilfælde i DK2 i 2022. De negative priser i 2023 forekom især i sommermånederne og skyldes navnlig en høj udbygning af elproduktionen fra solceller. Tendensen til nedadgående pres på elpriserne som følge af solenergi går igen på hele det europæiske marked, fremgår det endvidere af Forsyningstilsynets rapport.

Find Forsyningstilsynets markedsrapport for engrosmarkedet for el her

Pressekontakt Jacob Klok, tlf.: 4171 5360, mail: jakl@forsyningstilsynet.dk

Øvrige henvendelser, tlf. 4171 5400.

 

Kontakt