Forsyningstilsynet nedsætter tariffen for transport i Ørsteds gasledning

05-07-2024

Forsyningstilsynet offentliggør i dag den første af flere afgørelser om den tarif, som Ørsted tager for transport af gas i Nordsøen gennem opstrømsanlægget Tyra-Nybro. Afgørelsen fastslår, at Ørsted har opkrævet en for høj tarif i perioden juli 2011 til og med oktober 2012. Tilsynet nedsætter den derfor med ca. 30 pct. fra ca. 10 til 7,20 øre/m3.

Foreløbigt punktum

Dagens afgørelse sætter et foreløbigt punktum for et længere forløb, som startede med en klage over niveauet for Ørsteds tarif i 2011 til det daværende Energitilsynet (i dag Forsyningstilsynet) fra Maersk Energy Marketing A/S. Tilsynets afgørelse blev siden anket til både Energiklagenævnet og Vestre Landsret, som afsagde dom i april 2020. Landsretten ophævede både Energitilsynets og Energiklagenævnets afgørelser. Det er på det grundlag, at Forsyningstilsynet nu træffer ny afgørelse i sagen.

Nye klager

Siden den første klage fra 2011 har Energitilsynet og siden Forsyningstilsynet modtaget flere nye klager fra producenter over tarifferne på samme strækning. Forsyningstilsynet besluttede efter Vestre Landsrets dom, at alle klager skulle behandles parallelt for at sikre en konsistent sagsbehandling. Forsyningstilsynet har siden truffet afgørelse om afvisning af tre klager, enten fordi, det ikke kunne påvises, at der eksisterede en tvist mellem klager og Ørsted eller fordi, at klager ikke er klageberettiget.

Flere afgørelser på vej

Dagens afgørelse udgør den første af de sager, som Forsyningstilsynet har vurderet kunne behandles. De resterende sager dækker perioden 2012 og frem. Afgørelserne i disse sager kommer til at bygge på de samme principper, som fremgår af dagens afgørelse og forventes at blive truffet efter sommerferien.

Læs Forsyningstilsynets afgørelse her

Fakta

Klager

Klagetidspunkt

Status

Total Energy Marketing A/S

3. oktober 2011

Afgjort

Total Energy Marketing A/S

3. november 2014

Afventer, forventes afgjort september 2024

Total Energy Marketing A/S

24. april 2018

Afventer, forventes afgjort september 2024

Nordsøfonden

15. juni 2018

Afventer, forventes afgjort september 2024

Nordsøfonden

7. juli 2021

Afventer, forventes afgjort september 2024

TotalEnergies Gas & Power Limited

8. marts 2024

Afventer

Nordsøfonden

13. marts 2024

Afventer

Pressekontakt Jacob Klok, tlf.: 4171 5360, mail: jakl@forsyningstilsynet.dk

Øvrige henvendelser, tlf. 4171 5400.