Årsberetning sætter fokus på Forsyningstilsynets effekter

12-06-2024

Grøn omstilling, forbrugerettigheder og effektiv forsyning. Det er de tre områder, som trådte tydeligst frem, da Forsyningstilsynet i 2023 satte sig for at få identificeret og beskrevet de mest gavnlige samfundsmæssige effekter af tilsynets aktiviteter i løbet af 2023. Det fremgår af Forsyningstilsynets årsberetning for 2023, som er offentliggjort i dag.

”Inden for den grønne omstilling handlede det bl.a. om vores godkendelse af et større geotermiprojekt i Aarhus og af nye metoder indrettet til begrænset netadgang og forsøgsvis sikring af hurtig tilslutning for producenter af grøn strøm til elnettet,” lyder det i forbindelse med offentliggørelsen fra Forsyningstilsynets direktør Carsten Smidt.

På området for for­brugerrettigheder sætter årsberetningen bl.a. fokus på en indsats for at få elhandelsvirksomhederne til i højere grad at efterleve reglerne om slutafregninger, samt opstarten af et pro­jekt møntet på at forbedre kvaliteten af oplysningerne på prissam­menligningsportalen elpris.dk. Endelig stiller årsberetningen inden for området effektiv forsyning bl.a. skarpt på effekterne af tilsynets arbejde med fastsættelse af indtægtsrammer og effektiviseringskrav for de danske elnetvirksomheder.

Ud over det særlige fokus på effekter indeholder årsberetningen 2023 beskrivelser af tilsynets væsentlige nationale og internationale aktiviteter fra året, der gik.

Find årsberetningen her

Pressekontakt Jacob Klok, tlf.: 4171 5360, mail: jakl@forsyningstilsynet.dk

Øvrige henvendelser, tlf. 4171 5400.

Kontakt