Høring af Energinet’s anmeldelse af ændring af kapacitetsberegningsregionerne (”CCRs”)

07-07-2017

Frist: 04.08.2017

Sekretariatet for Energitilsynet har den 6. juli 2017 modtaget anmeldelse fra Energinet vedrørende anmodning om ændring af de såkaldte kapacitetsberegningsregioner (”CCRs”).

Energinet har fremsendt anmeldelsen i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 af 24. juli 2015 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger (”CACM GL”) Artikel 15 samt Artikel 9, stk. 13. 

Energinet har udarbejdet anmodningen i samarbejde med de øvrige europæiske transmissions system operatører (”TSO’er”) og anmodningen vedrører en ny udlandsforbindelse mellem Belgien og Storbritannien (”NEMO link”). TSO’erne anmoder om at kapacitetsberegningsregionen, CCR Channel, skal indeholde den nye udlandsforbindelse, NEMO link. 

Den oprindelige afgørelse om fastsættelse af kapacitetsberegningsregionerne kan findes på hjemmesiden for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (”ACER”). 

Til orientering kan Sekretariatet oplyse, at de danske overføringsforbindelser er placeret i to kapacitetsberegningsregioner; henholdsvis CCR Hansa og CCR Nordic. Anmodningen om ændring af CCR Channel har derfor ikke direkte virkning på de to kapacitetsberegningsregioner, som de danske forbindelser er inkluderet i. 

Sekretariatet skal anmode om eventuelle bemærkninger til den anmeldte ændring  senest fredag den 4. august 2017. 

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt til post@energitilsynet.dk med kopi til kblp@energitilsynet.dk.

Kimmie Byriel Laage-Petersen

Hent filer