Høring af ændring af markedsdesign - ad hoc indkøb af FRR-A i DK1

06-06-2017

Frist: 27.06.2017

Sekretariatet for Energitilsynet har sendt "udkast til afgørelse - Fjernelse af krav til online målinger og justering af udbudsbetingelser for Frekvensstyrede reserver" i høring den 6. juni 2017.

Sekretariatet skal anmode om, at eventuelle kommentarer til afgørelsesudkastet fremsendes til sekretariatet senest tirsdag den 27. juni 2017. Såfremt kommentarerne indeholder fortrolig information, bør dette fremgå.